Saltar al contenido

Autor: Podcast GNU/Linux València

Especial Podcast: Monogràfic sobre drets d’autoria i llicències d’obres culturals i de programari

[en valencià] 
Per la coincidència amb les dates, podríem dir que aquest episodi especial del podcast és el nostre regal de Nadal, però el cert és que ja el vam gravar fa un temps i, per circumstàncies, no l’hem pogut publicar fins ara. Així que ací el teniu. Per què és especial? Aquest és un episodi íntegrament en valencià i en format d’entrevista. Hem volgut fer un monogràfic de conceptes bàsics sobre propietat intel·lectual, drets d’autoria, llicències d’obres culturals i llicències de programari.

Podríem dividir l’episodi en 3 parts; una primera, aproximadament fins al minut 22 i mig, on introduïm als oients en els conceptes, sovint enganyosos, de «propietat intel·lectual» i «drets d’autoria«; una segona part, entre els minuts 22 i 45, on parlem de les llicències d’obres culturals i ens centrem en les llicències Creative Commons, així com intentem aclarir la diferència entre llicències lliures i llicències amb copyleft, que són dues coses diferents; per últim, a partir de minut 45 i mig, parlem de llicències de programari, fem aclariments sobre els termes programari lliure, programari de codi obert i també sobre el copyleft, intentant desmuntar les falses creences que hi ha sobre això.

Per acompanyar l’escolta us deixem en aquesta descripció de l’episodi alguns enllaços que podrien ser del vostre interés, i també, l’esbós del guió que vam utilitzar per a gravar el podcast.

ENLLAÇOS:

Llei de Propietat Intel·lectual (LPI). https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1996-8930
Bàsic sobre drets d’autoria: https://portal.edu.gva.es/gvait3du/va/propietat-intellectual-i-llicencies-creative-commons-conceptes-basics/ 
Enllaç alternatiu: https://portal.edu.gva.es/cvtic/va/propietat-intellectual-i-llicencies-creative-commons-conceptes-basics/
Reflexions de Simona Levi al programa Popap. Els drets d’autor no són de l’autor. https://www.ccma.cat/catradio/alacarta/popap/simona-levi-la-llei-iceta-tambe-vol-frenar-lexit-de-creadors-com-ibai/audio/1115092/
Sobre Creative Commons: 
    Tria la teua llicència: https://creativecommons.org/choose
    Llicències Lliures: https://creativecommons.org/freeworks
Sobre Llicències de programari:
   Article sobre la dualitat lliure/obert: Free Software, Open Source, FOSS, FLOSS: iguales pero diferentes https://fsfe.org/freesoftware/comparison.es.html
   Opinió de RMS sobre per què no usar el terme Open Source: https://www.gnu.org/philosophy/open-source-misses-the-point.es.html

Guió

Drets d’autoria

P: Què és la propietat intel·lectual?
R: Concepte confús, per a designar certs drets atorgats per lleis, no propietat.Pot referir-se a patents, marques o a drets d’autoria.
P: Què són els drets d’autor?
R: Els drets d’autoria són un conjunt de drets que una persona té sobre la seua obra  (entre cometes, després veurem perquè), aquests drets es poden classificar en dos tipus: els drets morals (els quals són irrenunciables i inalienables) i els drets patrimonials (els quals sí que se’n poden cedir)
P: Per què has dit això de les cometes?
R: Les autores i autors per a guanyar-se la vida, estan obligats, de facto, a cedir els drets patrimonials a intermediaris. Escoltat a Simona Levi
P: Pots posar algun exemple de drets morals i patrimonials?
R: Són exemples de drets morals els següents:

  • El reconeixement de l’autoria.
  • El respecte a la integritat de l’obra.

Exemples de drets patrimonials són:

  • Reproducció: el qual podríem resumir com el dret a fer còpies d’una obra.
  • Distribució: o dret a repartir l’obra o les seues còpies en un suport tangible.
  • Comunicació publica: dret a posar a disposició del públic l’obra o les seues còpies.
  • Transformació: dret a realitzar modificacions de l’obra, com ara traduccions, adaptacions, etc.

P: Què cal fer per a protegir els drets?
R: Res. Cap indicació = Tots els drets reservats
Podem seguir parlant de Durada dels drets (clàusula Mickey Mouse), límits o excepcions (Còpia privada, Préstec, Paròdia, Llibertat de panorama, Citació, Il·lustració amb finalitat docent…)

Llicències

P: Què és una llicència?
R: Un text legal, un contracte.«Alguns drets reservats»
P: Quantes llicències hi ha?
R: Tantes com cada persona posseïdora de drets vulga redactar. Alguns blogs indiquen quins usos es poden fer dels continguts, això seria una llicència

Llicències Lliures

https://creativecommons.org/freeworks

Llicències CC

Què són, Característiques, quantes hi ha?
Això de CC es pot aplicar a totes les arts? I al software?Com es registra amb CC?
CC BY SA, per què no NC?
i aquesta? https://raw.githubusercontent.com/Raku/doc/master/LICENSEllicència artística de la Perl Foundation: és NC però permet la distribució de la documentació de manera que si té un cost la distribució es puga cobrar per a pagar eixos gastos

Sobre llicències de programari

Nomenar aquest article:    Free Software, Open Source, FOSS, FLOSS: iguales pero diferentes https://fsfe.org/freesoftware/comparison.es.html

Mites, creences

 Confusions entre lliure i obert. És un debat terminològic, en la pràctica són sinònims.   Confusió entre lliure i copyleft.

Comentarios cerrados
Utilizamos cookies propias solo para los inicios de sesión del sitio. Si está de acuerdo clique Aceptar, si no lo hace, y necesita usar esta funcionalidad, no le aseguramos un perfecto funcionamiento de la misma. Más información en nuestra    Política de Cookies
Privacidad